Adolf je ušlechtilý vlk, Hynek je vládce domu, a co vaše jméno vypovídá o vás?

ADAM “člověk pozemšťan; z červené hlíny”
ADOLF “ušlechtilý vlk”
ALBERT “vznešený, urozený”
ALEXANDR “obránce mužů”
ALFRED “moudrý rádce”
ALOIS “slavný bojovník; moudrý”
ÁMOS “přinesený Bohem”
ANTONÍN “přední, čelní, vynikající”
ARNOŠT “čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj”
BEDŘICH “mírumilovný vladař”
BOHDAN “dar Boží, daný Bohem”
BOHUMIL “milý Bohu, bohumilý”
BOHUSLAV “budiž Bohu sláva”
BOLESLAV “veliký, slavný, mocný”
BORIS “bojuj za mír, podněcuj svět”
BŘETISLAV “slavný bojovným rykem”
CTIBOR “čestně bojující”
CTIRAD “čestný, kdo má rád čest”
CYRIL “slunce; Pán, Pánův”
DANIEL “Bůh je můj soudce”
DAVID “miláček; náčelník”
DRAHOMÍR “komu je drahý mír”
DUŠAN “ten, kdo má duši”
EDUARD “mocný strážce, ochránce”
EMANUEL “Bůh s námi”
EMIL “horlivý, pracovitý”
EVŽEN “blahorodý, urozený”
FEDOR “Bohem darovaný, daný”
FELIX “štěstí, šťastný”
FERDINAND “odvaha k míru”

↓ Pokračování na další straně ↓

Stránky: 1 2 3 4